Din marknadsavdelning och IT-support

Ett effektivt stöd till dig och ditt företag

Mediastöd – din externa marknadsavdelning

Vi tar ett helhetsgrepp och håller samman dessa tre bitar:

Digital marknadsföring

Vi hjälper dig att höras i bruset och hittas i flödet av information i digitala kanaler.

Analog marknadsföring

Vi hjälper ditt företag genom att ta fram grafiska produker, trycksaker och mässmaterial.

IT-tjänster

Vi kundanpassar och levererar säkra och användarvänliga IT-lösningar och tjänster.

SEO
Digitala steg som gör avtryck

Sökmotoroptimering, från engelskans Search Engine Optimisation eller förkortat SEO, är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar på Internet.

Mediastöd har bred kompetens och bygger långsiktiga kundrelationer

Mediastöd i Sverige AB har en samlad erfarenhet på ca 50 år i branschen. Bl a som marknadschef, säljare, IT-konsult, grafiker, webbutvecklare och sökmotoroptimerare.
Vår kundrelation är rak, ärlig och okomplicerad.

Våra tjänster

FEM STEG
Stora kliv framåt för
ditt företag

Vid en årlig avstämning med dig och ditt företag prioriterar vi fram en medieplan med åtgärder och insatser som löpande följs upp.

w

Avstämning

Z

Prioritering

h

MediAplan

Insatser och åtgärder

Uppföljning

Mediastöd vill hjälpa dig!

13 + 7 =

Besöksadress

Datorgatan 1
Huskvarna

Förutsättningslöst och kostnadsfritt möte
Vi sitter ner och lyssnar in dina behov och ger råd!
Förutsättningslöst och kostnadsfritt möte
Vi sitter ner och lyssnar in dina behov och ger råd!