Mediastöds digitala tjänster

eNyhetsbrev

Vi tar fram eNyhetsbrev till dig och göra genomtänkta strategier för att kommunicera på ett trovärdigt och regelbundet vis till era kunder.

html-mail med möjligheter

Vare sig det handlar om kampanjerbjudanden, information om nyheter eller annat du önskar nå ut med skapar html-mail möjligheter att berätta det du vill ha sagt på ett snyggt och engagerande vis. Klickbara knappar, bilder och slagkraftigt formulerade texter ökar trafiken till er webbplats och skapar möjligheter för ert företag.

Säkerheten först

Att skicka massmail från din egen mail medför stora risker som att svartlistas och spamklassas. Hur stökigt och förödande dessa saker är säger sig självt. Låt oss hjälpa dig att på ett säkert och snyggt sätt nå ut och nå fler.