Från Nyhetsmail

Säker hemsida med https

Grunden för GDPR-säkrad webbplats

Säkra sidor ges ett grönt hänglås i webbläsare, det betyder att trafiken mellan hemsidans webbserver och en besökares webbläsare är krypterad. Detta ger besökaren trygghet, ingen kan ”avlyssna” datatrafiken. Det gör också att Google rankar sidan högre, alltså visar sidan högre upp vid sökningar. För det tredje är SSL-certifikat (som detta kallas) och https en förutsättning för att ha en GDPR-säkrad webbplats. Detta är viktigt både för er och era kunder.

Webbläsare som Chrome och Firefox varnar för vissa formulär i vilka https inte används. I Chrome blockeras även sajter som inte använder https från flera funktioner, till exempel geografisk positionering. Utvecklarna av Chrome planerar dessutom att visa varningar om att sajter som inte är krypterade är osäkra.

Mediastöd implementerar SSL vid nyproduktioner av webbplatser och gör mer än gärna justeringar på befintliga kunders webbplatser.

Vi på Mediastöd står även till ert förfogande för att GDPR-säkra er webbplats.