Från Nyhetsmail

Svenskarna och Internet

En intressant rapport!

Varje år ges en omfattande rapport ut som heter Svenskarna och Internet. Där framkommer trender och beteendemönster för olika generationer, vilket rymmer angelägen fakta för företag.
Känner man till beteendeströmmar kan det hjälpa ett företag att forma sin närvaro på nätet eller sociala medier på bästa sätt.

Vi plockar bara en av många intressanta fakta runt vårt internetanvändande: Hur anpassat är ert företag för möta kunder som använder mobilen långt mer än datorn för att söka information mm? I så gott som alla ålderspann är det från mobilen man besöker er webb. Hur anpassad är den? Vi hjälper gärna till i denna omställning!

Här kan du läsa hela rapporten, Svenskarna och Internet 2018.