Mediastöds analoga tjänster

Grafisk profil

En grafisk profil bildar en helhet och skapar en tydlig avsändare vid all kommunikation. Logotype, e-postsignatur, brevmall eller typsnitt vid annonsering är några exempel på tillfällen där en grafisk profil behövs.

Logotype – ert ansikte utåt

I en visuell och föränderlig värld behöver ett företag andas kontinuitet och hållbarhet. En logotype kan ses som något ovässentligt, men ett företags logotype kan både attrahera och skrämma iväg kunder. Vi gör logotyper åt företag med fokus på användarvänlighet och tydlighet. Syns och gör det snyggt med uppdaterad logotype.

Tala med en röst

Genom att välja typsnitt på ett enhetligt och konsekvent vis förstärks avsändaren av ett buskap. Exempeln är många på starka varumärken där själva typsnittet av produkten i sig blivit likt en logotyp, alla vet vad det handlar om när man ser typsnittet.

Vi tar fram en grafisk profil åt dig där typsnitt, mallar för brev, kuvert, e-postsignaturer med mera talar med en röst. Det underlättar också vid annonsering eller kampanjer av olika slag att falla tillbaka på den grafiska profilen. Ingenkänning skapar trovärdighet och inget ger en mer tillfällig och spretig upplevelse än företag som saknar en genomarbetad grafisk profil.